The World of Scale Sportscar racingLMS-forum
  REGELEMENTEN SCALEAUTO (NL) 2013
Headlines
Autosport
Championship
Dutch
Galleries
International
Race reports
Rules & Reg's
Technical


Not logged in


Recover Lost Password | Register
Hier het technisch en wedstrijd reglement 1/24 Scaleauto GT zoals dat zal gelden voor de races in 2013. Nu aangepast met de homologatie voor de BMW Z4 GT4

Algemeen
Toegestane auto's: Alle Scaleauto 1/24 GT slotcars. Het T.R. omschrijft onder welke condities RTR slotcars (ready to run chassis & body) en de daarvoor gebruikte onderdelen worden toegelaten tot de races.
Gewicht: De minimum totaal- en bodygewichten gelden per type auto (zie onderstaand schema) Voor het min. body gewicht word de body gewogen inclusief bodymounts.
Type Auto Min. Totaal gewicht Min. Body gewicht Interieur Ramen
Audi R8 LMS 205 gr 60 gr Lexan/ Orgineel Orgineel
BMW M3 GTR 200 gr 55 gr Lexan/ Orgineel Lexan/ Orgineel
BMW Z4 GT3 205 gr 60 gr Orgineel Orgineel
Jaguar XKR 200 gr 55 gr Lexan/ Orgineel Lexan/ Orgineel
Mercedes SLS 205 gr 60 gr Lexan/ Orgineel Orgineel
Porsche 997RSR GT3 200 gr 55 gr Orgineel Orgineel
Porsche 997RSR 195 gr 50 gr Orgineel Orgineel
Breedtes: spoor-breedte voor: max 80,0 mm, achter: max 83,0 mm. Breedtes gemeten over buitenkant band/velg.
Grond-speling voor de race: min 1,3 mm, na de race: min 1,0 mm.
Note: Afkeuring volgt dus bij lager een gemeten waarde, resp. 1,25 / 0,95 mm of minder
Aangezichten: Bovenaanzicht: Chassis onderdelen mogen niet zichtbaar zijn. Zijaanzicht: Wielen moeten horizontaal gecentreerd in de wielkasten zijn. Auto wordt gemeten steunend op 4 wielen op de door de TC gebruikte meetinstrumenten.
Overbrenging: Vrij. Pinion verplicht 12 tands
Modificaties: Tenzij in het reglement omschreven is het niet toegestaan Scaleauto onderdelen aan te passen.

Chassis
Toegestane Chassis': Scaleauto SC-8000, samengesteld uit: chassis hoofdplaat SC-8100, H-plate SC-8101, vooras subframe SC-8103, slepertong SC-8104, motorbeugels SC-8114 en SC-8115 en, ashouders SC 8118a-e.
Toegestane modificaties: Het is toegestaan alle chassis delen te ontbramen, te vlakken en/of te richten.
De slepertong mag zowel onder als boven op het vooras subframe bevestigd worden.

Vrije onderdelen: Alle montage materialen, complete sleper, stroomkabels, assen, lagers, voorwielen, inserts, tandwielen.
Ballast gewicht: Toegestaan, mag niet onafhankelijk bewegen ten opzichte van het chassis. Note: Op de H-plaat mag dus wel ballastgewicht bevestigd worden.
Toegestane Motor:, SC 26 Endurance: 22.000 RPM, Max 2 motoren per rijder per seizoen, geleverd en gemarkeerd door de organisatie.

Wielen: Alle wielen moeten vast aan de assen bevestigd zijn en voorzien van 3 dimensionale inserts met diameter min 19,0 mm.
Voorwielen: merk vrij, min. diameter: 25,2 mm, min breedte: 7,5 mm, banden: rubber/ hard spons, verzegelen toegestaan.
Achterwielen: Scaleauto procomp 3, type: SC 2421p of Sc2425p, min diameter: 26,0 mm, max breedte: 13,0 mm. De tekst "Procomp 3" moet zichtbaar zijn op band.
Assen: massief staal ongedeeld, min diameter: 3 mm.

Body
AlgemeenZie homologatielijst voor de toegestane bodies. Geen enkel onderdeel van de body mag aangepast worden met als doel de body lichter te maken of lager op de bodymounts te laten rusten. De beoordeling hiervan is aan de keurmeester. Decoratie / kleurenschema: vrij, minimaal 3 nummer-schilden, 1 hoofdsponsor en raamstreamer, ongeverfde bodies zijn niet toegestaan.
Detail onderdelen: De auto moet voorzien zijn van: diffuser, interieur, dashboard, stuur, coureur, stoel, motor-detail, ramen, rolkooi, roosters, spoiler en splitter.
Bodymounts: SC-8117 / 8119 / 8124 / 8125 en bodymount set SC- 8107 zijn verplicht.
De bodymounts, bodymount set en H-plaat dienen ten opzicht van elkaar op de standaardwijze gemonteerd te worden. De bodymounts mogen niet verlaagd worden ten opzichte van de bodymount set.
Ballast gewicht: Toegestaan en mag niet onafhankelijk bewegen ten opzichte van de body.
Modificaties: Spoiler-steunen vervangen door flexibel materiaal van gelijke vorm en afmetingen is toegestaan.
Lexan ramen en interieurs: Zie gehomologeerde auto tabel. Detail onderdelen die NIET meegevormd zijn in het lexan interieur dienen aanwezig te zijn.
Verlichting: Modificaties t.b.v. het plaatsten van verlichting zijn toegestaan
Splitters: Modificaties t.b.v. het verstevigen / repareren zijn toegestaan.

Wedstrijd Reglement

Resultaten & Punten telling
De resultaten worden direct NA elke race gepubliceerd. Op aangeven van de organisatie kan tot 1 uur NA publicatie, tegen een vergoeding van 5,00, protest worden ingediend tegen het gepubliceerde resultaat. Indien het protest wordt toegekend wordt het bedrag gerestitutioneerd.

POS.123456789101112...
PTS.504642393633312927252423...


Tijdens de Race
Aanwijzingen van de wedstrijd-leiding dienen altijd opgevolgd te worden.
Het uitvoeren van reparaties is ALLEEN toegestaan tijdens rijtijd inclusief track-calls. Tijdens baanwissels moeten de reparatie-werkzaamheden gestaakt worden.
Reparaties dienen gestart te worden binnen 3 ronden NA aangeven van de wedstrijdleiding. Hier vallen onder:
 • Spoiler: Dient in zijn geheel op de originele plek gemonteerd te worden. Tape is daarbij toegestaan.
 • Diffuser: Mag vervangen worden door ballastgewicht van 2,5 gr. op de originele positie.
 • Splitter: Mag vervangen worden door ballastgewicht van 2,5 gr. op de originele positie.

  Uitzondering op bovengenoemde reparatie regel Indien naar mening van de wedstrijdleiding de schade aan een auto en de daarmee gepaard gaande verplichte repraratie NIET direct toe te schrijven is aan de rijder dan kan de wedstrijd-leiding beslissen dat de reparaties BUITEN rijtijd verholpen mogen worden. Hier vallen niet zogenaamde racing accicdents onder.
  Een voorbeeld van een dergelijke situatie kan zijn:
 • Een marchall brengt schade toe aan een auto met verplichte reparatie schade tot gevolg

  Note I: Indien een gestarte reparatie NIET klaar is NA de laatste stint van een heat, dan mag tot 5 minuten NA beindiging van de heat de auto verder gerepareerd worden i.v.m. een eventuele keuring.

  Note II: In onvoorziene gevallen beslist de race organisatie. Hier vallen ondermeer de volgende zaken onder:
 • Aanlopen / Schrapen van de auto over de baan
 • Electrische kortsluiting in de auto of regelaar.

  Baanwissels
  De baanwissels kunnen automatisch zijn met een door de organisatie te bepalen wissel-tijd. Dit zal doorgaans 1 minuut bedragen. De wedstrijdleiding kan ten alle tijden de start procedure onderbreken in geval van calamiteiten.

  Stroomstoringen
  In beginsel wordt de race NIET gestopt als een auto niet wil rijden.
  Marshalls zullen de auto kort testen in een ander slot met de achterbanden los van de baan. ALLEEN als de auto functioneert wordt de wedstrijd onderbroken.

  Keuring en Motor inbouw
  Race klare auto's dienen inclusief ingebouwde race-motor te worden aangeboden aan de TC op de wedstrijddag.
  Note:Indien het programma dit toelaat kan de auto op de trainingsdag voorafgaand aan de wedstrijd, ter keuring aangeboden worden aan de TC exclusief de race-motor. Na de keuring verblijft de auto in het parc ferm. De race-motor zal op de wedstrijddag onder toezien van de organisatie kunnen worden ingebouwd.

  Huis en Gedrags regels
  Elke deelnemer heeft de verplichting zich op de hoogte te stellen van de huisregels op de race-locatie. Aanwijzingen m.b.t. de plaatsing van slotrace materiaal, gereedschap en dergelijke zullen opgevolgd moet worden.
  De organisatie behoudt zich het recht voor in geval van ernstige ongeregeldheden een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de race of zelfs het kampioenschap. M.b.t de toegang tot de locatie gelden de algemene huis regels.

  Penalty's
  De in 1 race afgelegde aantal ronden vermeerderd met de baanvakken per deelnemer, bepaalt het eindresultaat van de race.
  Dit eindresultaat van hoog naar laag bepaald in beginsel de hoeveelheid toe te kennen punten per deelnemer volgens de geldende punten-telling.
  In de volgende gevallen wijkt de punten toekenning hiervan af:
 • Een auto blijkt na een race tijdens een keuring NIET te voldoen aan het technisch reglement > 5 posities terug in het eindresultaat.
 • Niet opvolging van een melding van de wedstrijdleiding na een waarschuwing > 5 posities terug in het eindresultaat.
 • In onvoorziene gevallen kan een resultaat van een deelnemer in relatie tot de overtreding of vermoeden daarvan, aangepast worden.
 • Go To Top