The World of Scale Sportscar racingLMS-forum
  DSC 2016 Ronde 5 Race Report
Headlines
Autosport
Championship
Dutch
Galleries
International
Race reports
Rules & Reg's
Technical


Not logged in


Recover Lost Password | Register
DSC 2016 Ronde 5 Race Report - PDF DSC 2016 Ronde 5 Race Photos DSC 2016 Ronde 4 Resultaten DSC 2016 Kampioenschap
Drie maanden na de 6-uurs enduro bij SRC Scheveningen en ruim een half jaar na de laatste sprint race bij Circuit Park Zwanenburg was het weer tijd voor het jaarlijkse raceweekend in Leeuwarden.
Om het relatief grote gat tussen de races te dichten en omdat de baan van de M.R.C.L. nog geen jaar oud is werd er in september een 1/24 testdag georganiseerd. Hier werd door enkele rijders en de organisatie gebruik van gemaakt. Al snel bleek dat de rondentijden gedaald waren ten opzichte van begin 2016 (Finale race 2015). Een rondetijd van 7.8/7.9 seconden was toen snel, nu moest daar toch wel een halve seconde vanaf.
Three months after the six-hour endurance at SRC Scheveningen and more than half a year after the last sprint race at Circuit Park Zwanenburg it was again time for the annual race weekend in Leeuwarden.
In order to bridge the relatively large gap between the races and because the track of M.R.C.L. not even a year old, a 1/24 day of testing was organized in September. Some racers and the organization took advantage of this opportunity. It became quickly apparent that the lap times faster compared to early 2016 (final race 2015). Then a lap time of 7.8 seconds was fast, but now one needed to clock a lap half a second faster.
Scaleauto Banner

De baan lag er netjes bij, alleen aan het rubber op de baan kon worden opgemerkt dat de baan gebruikt was, aan de litze en aan het slot was niets te merken.
Voorafgaand aan het raceweekend lieten veel deelnemers al van zich horen. Door de verschillende wisselingen die nog konden plaatsvinden binnen de top 10 en natuurlijk door de spanning in het kampioenschap (netto 4 punten) tussen de nummer 1 (ondergetekende) en nummer 2 (Dennis Vogel) verschenen er in menig WhatsApp-gesprek foto's van de voorbereidingen die werden getroffen. We hebben dan ook aardig wat nieuwe kapjes gezien tijdens de laatste ronde van de DSC 2016.

Zoals gebruikelijk bij een race bij M.R.C.L. rekent iedereen er op dat we 's avonds gezamenlijk uiteten gaan en zelfs het stap-avondje was al vanzelfsprekend. Samen met het fanatisme waarmee er aan deze landelijke Scaleauto competitie wordt deelgenomen zorgde dit ervoor dat de training goed bezocht werd. De sfeer zat er goed in en iedereen kwam goed rond.
Omdat de grens nog wel eens werd opgezocht waren er wel wat rake klappen tijdens de training, maar zonder desastreuze gevolgen gelukkig. De training duurde van 12:15 tot 19:30, maar voor sommigen was dit nog niet lang genoeg. En dan was het nog de vraag of iedereen wel reglementair getraind had.

Gaan we niet naar de chinees?! Nikki Lanting antwoordde negatief: we gaan naar de lachende koe vandaag! Heerlijk Hollands eten voor een goede prijs. Eén grote tafel en met zo'n 17 man hebben we goed getafeld. Daarna het fiasco van Badr en Rico gekeken en daarna nog een kijkje genomen in de stad. Er is lering getrokken uit de gebeurtenissen van vorig jaar en het is binnen proporties gebleven. Dit moest ook wel want er stond immers veel op het spel.

Bij het inbouwen en de technische keuring die daar op volgde bleek dat sommige rijders niet alleen meer baanvoordeel hadden, maar ook nog eens getraind hadden met een onreglementaire wagens: de thuisrijders. Het technisch reglement werd gevolgd en er moest een hoop gewicht bij de wagens geplakt worden. Jammer, want ze zaten qua snelheid bij de snelsten.
Na de keuring begon het inrijden en vervolgens de kwalificatie. Het hele veld binnen 1 seconde en de top 10 binnen 2 tienden, dit beloofde wat. line-up met veel Vipers en veel Porsche's, en wat BMW's en wat Audi's, maar dat waren vooral 'Jahreswagens' en 'Zwei-Jahreswagens'.

De ochtend verliep vlekkeloos en omstreeks 11:30 begon de eerste race van ronde 5 van DSC 2016. 24 deelnemers betekende 4 heats van 6 rijders, een prima set-up voor een zondagmiddag slotracen. De eerste van de twee races van de zondag begon vreemd met Dick van der Meer op de laatste startplaats. Dick reed een 7,3 (tweede kwalificatietijd), maar koos ervoor niet met een reglementaire motor te starten. Hierdoor was het verschil in de eerste stint vrij groot onderling, Dick zou uiteindelijk 6de worden.
Toch hebben we mooie gevechten gezien tussen Ton, Giulio en Rob, die wekelijks ook bij Zwanenburg elkaar op de hielen zitten.
Erwin Post had duidelijk pech door een slechte motor, hij werd hierdoor 13de.
We zagen Henning van Dam netjes voor de thuisrijder eindigen. Rob de Wit heeft als 1 van de weinige echt stappen gemaakt en werd als 23 gekwalificeerde keurig 16de. Dan missen we nog een Zwanenburger, Louis Kesseler. Louis kwalificeerde zich als 17de en schoof 3 plaatjes op achter Erwin Post. Beste thuisrijder werd uiteindelijk Jan Groosmuller met een hele goede 8ste plaats, niet veel ver voor cluboprichter Hans Lanting.
De grip bleef gedurende de hele dag zeer goed. Vóór Jan is het de DSC 16 organisatie die elkaar naast het organiseren van dit mooie evenement op de baan tot het uiterste dwingen. Richard Jacobs als controleur, Matthijs Boon als wederom een verassing door weinig oefening en Gabriel als baankenner. De oplettende lezer mist 3 namen uit de gangbare top 10: Arthur de Kok (4e in het DSC-klasssement), Rob de Ridder (6) en Bert van Dam (8). Arthur de Kok kwalificeerde zich exact waar hij hoorde en werd 11de, voor Rob de Ridder, die helaas een groot verschil tussen kwalificatie en race-pace ervaarde (15de).
Maar uitspringer is toch wel Bert van Dam, die op 30cm de tweede plaats miste en keurig achter Dennis Vogel op de derde positie te vinden was. Met hetzelfde aantal ronden was het Sebastiaan met de winnende 'Jahreswagen' van het vorige seizoen. Kevin pakte zijn derde sprintoverwinning en deed goede zaken voor het kampioenschap, want Dennis zou de tweede race moeten winnen en ondergetekende zou 6de moeten worden mocht er nog wat kunnen veranderen aan de rangorde.

In de tweede race was het weer Dick die vertrok van de laatste startplaats. Dick verbeterde echter aanzienlijk naar 184.25 ronden. Ook Erwin Post reed het licht uit onze ogen en werd vierde met exact evenveel ronden en baanvakken als Dick van der Meer. Proficiat heren! Grootste complimenten gaan echter uit naar Desmond Dekker. De kampioen van 2014 en 2015 had een slechte motor, kwalificeerde zich als 14de, werd 21ste in de eerste race, wisselde zijn motor en won de tweede en tevens laatste 1/24 Scaleauto race van 2016 - hulde! Pechgevallen in de tweede race waren Hans Lanting en helaas Dennis Vogel. Dennis' schoen brak en moest staken. Later bleek dat dit de 'prinsessenheat' niet minder spannend maakte.

Rob van Altena verbeterde grof met 23 ronden na in de eerste race pech gehad te hebben. We hebben een mooie gevecht gezien tussen Marcel Oosterling en Arthur de Kok, maar Wietse Oosterhof verbeterde en klasseert zich uiteindelijk tussen de heren in de tweede race.

De prinsessenheat begon ongelooflijk chaotisch. Er werd ondermaats gepresteerd door Kevin en Dennis. De druk lag hoog en Kevin kwam op 4 ronden achterstand en Dennis op 3 ronden achterstand van leider Sebastiaan. Uitvlieger na uitvlieger, trackcall na trackcall. De verslaggevers gaven de race extra sjeu door te zeggen dat alles nu nog mogelijk was in het kampioenschap. Helaas kon Bert zijn goede ochtend geen vervolg geven en Bert sloot de tweede race af als 7de.
Na alle emoties aan de kant te hebben gezet klom Kevin van 6 naar 2. Toen Sebastiaan de wedstrijd had moeten beslissen in de snelle baan 6 kreeg hij helaas kramp (in de laatste 50 seconden) met een uitvlieger tot gevolg, uiteindelijk werd hij hierdoor derde achter Desmond en Kevin. Gabriel hield wederom Mathijs en Richard achter zich.

De dagwinst ging naar Kevin, gevolgd door Sebastiaan en Bert. Hierna volgde de prijsuitreiking. De MRCL had voor eenieder een leuk aandenken en de DSC 16 organisatie bedankte de club, de deelnemers en afscheidnemende organisatieleden Desmond Dekker, Alexander Grijpma en Matthijs Boon. De DSC organisatie zal voor 2017 bestaan uit: Richard Jacobs, Gabriel Inäbnit, herintreder Willem Kloppenburg en Kevin Vonk.

Prachtige gesponsorde prijzen (van Scaleauto mede mogelijk gemaakt door de Slotshop - Tom Peters) werden uitgereikt en er werd nog na geborreld. Wat een finale.

We hebben allemaal genoten van 5 mooie evenementen door 61 individuele deelnemers bij geweldige raceclubs in Nederland. 2017 belooft een mooi jaar te worden met nieuwe ideeën, nieuwe circuits en natuurlijk weer een hoop plezier.

Kevin Vonk

The track was neat, only the marks of to the rubber on the track indicated a good use of it. Everything else looked and felt as good as new still.
Prior to the race weekend many participants were already making themselves. The various final position changes that could still take place within the top 10 and, of course, by the tension for the championship win (net 4 points) between the number 1 (yours truly) and number 2 (Dennis Vogel) caused a vivid exchange of photos and setup preparations in may WhatsApp conversations. We saw quite a few new models during the final round of the DSC 2016.
As usual with racing at M.R.C.L. everyone’s out for dinner together at night with usual die-hards keep going on into the wee hours.
All this and with the fanaticism of the participants of this national championship the training day was very well attended. The atmosphere was good and everyone was able to learn the track. Of course one had to push to the limits, and over, and luckily it did not cause any fatal damage neither to track nor cars.
The training on Saturday ran from 12:15 to 19:30. For some this was still not long enough. Another question remained whether all cars were within spec during training.
No Chinese tonight?! Nikki Lanting answered negatively: no, we’re going to the laughing cow today! Delicious Dutch food for a good price. One large table with about 17 people, enjoying a meal and a good conversation. Afterwards most watched the fiasco of Badr and Rico (kickboxing showdown) in a bar and a continuously shrinking number of participants delved deeper into the night. With the lessons learned from the last finals event, the night did not cause any casualties (red: well…). There was also a lot at stake for the main contenders.
During installation and technical inspection it appeared that some riders not only had the track advantage, but trained with an illegal cars as well: the club racers. The technical regulations were applied and a lot of ballast weight was added to the cars. Such a pity because they were on pace with the best during training. The four groups of 6 times 90s setup training was absolved and immediately followed by the individual qualifying. The whole field qualified within 1 second and the top 10 within two tenths. It’s a promise for some good racing. The lineup consisted of lots of Vipers and Porsches, some BMWs and some Audis. The later were mainly last year’s or even older cars.
After a smooth morning session race 1 of the DSC 2016 championship was started at 11:30.
24 participants meant 4 heats of 6 riders, a good number for some racing on a Sunday afternoon. The first of the two races on Sunday began strangely with Dick van der Meer on the initial grid in last position. Dick clocked a 7.3 (second qualifying time), but chose not to start an official engine. The difference in the first stint was quite large among the 6 racers, Dick would eventually finish 6th.
We have seen great fights between Ton, Giulio and Rob, who also chase each other on the Zwanenburg track once or twice a week.
Erwin Post was the biggest setback in qualifying, in race 1 he finished 13th, he was "quite happy" with his first motor... (red: a run-in motor was not available)
We saw Henning van Dam finish ahead of the club racers. Rob de Wit improved from his 23rd qualifying position to 16th in race 1. There’s also Louis Kesseler, another Zwanenburg racer, qualified in 17th and finished 14th right behind Erwin Post.
Best club racer was eventually Jan Groosmuller with a very good 8th place just ahead of MRCL founder Hans Lanting.
The grip conditions stayed very well throughout the whole day.
Ahead of Jan the DSC 16 organization force each other, in addition to organizing this beautiful event, to the limit on the track. Richard Jacobs as scrutineer, Matthijs Boon as yet another surprise with little practice and Gabriel as track connoisseur. The observant reader misses three names from the current top 10: Arthur the Cook (4th overall), Rob the Knight (6th) and Bert van Dam (8th). Arthur qualified exactly where he belonged and finished 11th. Rob failed to translate his qualifying result to a matching race pace and finished 15th.
Surely shining was Bert van Dam, who missed the second place by 30cm, finishing on 3rd behind Dennis Bird. With the same number of laps Sebastiaan was 4th with the 1st 'Jahreswagen' (last year’s car). Kevin picked up his third sprint victory and did good business for the championship. Dennis would have to win the second race and undersigned at least 6th to secure the order in the championship.
In race 2 it was again Dick to start from last position. But Dick improved considerably 184.25 laps. Erwin Postal rode the light out of our eyes (go figure what this means…), and finished fourth with exactly the same number of laps and sections as Dick van der Meer. Congratulations gentlemen! However, the greatest compliments go out to Desmond Dekker. The 2014 and 2015 champion had a bad engine, qualified in 14th, was 21st in the race 1, changed his motorcycle and won race 2, the last 1/24 Scaleauto race of 2016 - tribute!
Bad luck in race 2 for Hans Lanting and unfortunately Dennis Vogel. Dennis' guide broke and he could not continue. Nevertheless, the princess’s heat was not less exciting.
Rob van Altena improved tremendously with 23 laps more after the race 1 issues. We have seen a nice fight between Marcel Oriental and Arthur Cook. Wietse Oosterhof improved and eventually finished between them in race 2.
The princess’s heat started incredibly chaotic. Kevin and Dennis underperformed unworthy their championship position. The pressure was high and Kevin fell four laps behind Dennis. He in turn another 3 laps behind leader Sebastiaan.
De-slots left, right and center, track call after track call. The race commentators (Johan and Alex) gave the race additional excitement by saying that everything was still possible in the championship. Unfortunately Bert could repeat his performance of the morning session and finished 7th in race 2. Putting aside all the emotions Kevin climbed from 6th to 2nd. Sebastiaan had the win in his hand – literally – but had to give it away due to cramps. In the last minute of the race. He ultimately finished 3rd behind Desmond and Kevin. Gabriel again kept Matthijs and Richard in check.
Victor of the day went to Kevin followed by Sebastian and Bert. After this, the awards ceremony followed. MRCL offered a great memento for everyone and the DSC 16 organization thanked the club, the racers as well as the departing members of the DSC organization Desmond Dekker, Alexander Grijpma and Matthijs Boon.
The DSC 2017 organization will consist of: Richard Jacobs, Gabriel Inäbnit, Willem Kloppenburg and Kevin Vonk.
Wonderful sponsored prizes by Scaleauto and support from Slotshop’s Tom Peters were presented and there was still bubbled after. What a final.
We all enjoyed five wonderful events, participated by 61 individual racers throughout the year, at great racing clubs in the Netherlands. 2017 promises to be a great year with new ideas, new circuits and of course a lot of fun.
Kevin Vonk
translated by Google with a little help from el.Dude
Go To Top